PERSONDATAPOLITIK

Dragsbæk A/S

herunder følgende brands: Dragsbæk, Pastella, Bakkedal og AMA

 

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dragsbæk A/S ("Dragsbæk", ''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger opdelt efter din relation til os.

Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem.

 

 1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dragsbæk A/S

CVR-nr. 89 31 87 18

Simons Bakke 46

7700 Thisted

EMAIL: gdpr@dragsbaek.dk

TELEFON: +45 33 18 75 10

 

 1. Beskrivelse af behandlingen

Formål

Kategorier af personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

 

NÅR DU BESØGER VORES HJEMMESIDE

 

Forretningsudvikling og optimering af brugeroplevelse samt hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles dine personoplysninger, herunder ved brug af cookies. Vi bruger oplysningerne til; at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmesider, at optimere de ydelser vi tilbyder samt til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.

Der gøres desuden brug af tredjepartscookies til bl.a. at huske dine indstillinger, til trafikmåling, til at vise målrettede annoncer til dig, for at følge din brug af hjemmesiden samt til statistiske formål. Dragsbæk vil for denne slags behandlinger i visse tilfælde være fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom samt finde et link til de pågældende tredjeparters egne privatlivspolitikker i cookieoversigten, som findes i Dragsbæks cookiepolitik under "Cookies" i bunden af hjemmesiden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

IP-adresse og oplysninger om dit IT-udstyr (såsom browser, styresystem og MAC-adresse) samt oplysninger om din adfærd, herunder din brug af vores hjemmeside

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig gennem din brug af vores hjemmeside

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at drive og optimere vores hjemmesider samt forretnings- og produktudvikling)

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber

Oplysninger om din brug af vores hjemmesider m.m. opbevares i op til 2 år. Den præcise opbevaringsperiode afhænger af den enkelte cookie.

Se mere i vores cookiepolitik.

 

 

NÅR DU KØBER VORES PLAKATER

 

Salg af plakater

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med salg af vores plakater til dig.

Disse oplysninger bruger vi til at behandle din bestilling og fremsende denne til dig. 

 

 

 

 

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

I tilfælde, hvor leveringsadressen er en anden end faktureringsadressen, indsamles desuden de samme oplysninger om den person, der skal modtage pakken.

 

 

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra en anden person, der foretager bestillingen på dine vegne

 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af kontrakt med vores kunder)
 • Artikel 6.1.c (overholdelse af vores retlige forpligtelser, herunder bogføringsloven)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i indgå aftaler om salg af varer fra vores webshop, afsende dem til modtageren og kundeservice i den forbindelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Fragtførere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personoplysninger om dig som vi har modtaget i forbindelse med dit køb af plakater vil vi opbevare i op til 5 år fra udgangen af det år, hvor købet/betaling har fundet sted, jf. bogføringslovens regler.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis der er særlige grunde hertil, herunder særligt hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et sådant gældende, f.eks. i forbindelse med en reklamation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÅR DU OMTALER ELLER INTERAGERER MED DRAGSBÆK PÅ INTERNETTET, HERUNDER SOCIALE MEDIER

 

Brug af internettet, herunder særligt sociale medier

Dine personoplysninger indsamles, når du besøger vores sider på sociale medier, når du tagger, anbefaler eller omtaler os, vores brands og produkter på internettet, herunder sociale medier, samt når du i øvrigt kommunikerer med os i forbindelse hermed.

Vi har profiler på både Facebook, Google My Business, LinkedIn og YouTube.

Vi anvender desuden medieovervågningsudbydere til at overvåge omtalen af vores virksomhed, produkter og brands på internettet, herunder på sociale medier - og modtager løbende rapporter med den omtale, der har været.

Vi bruger særligt Facebook til markedsføring på sociale medier, og vi er sammen med Facebook fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger vores Facebook side. Du kan læse mere i aftalen om fælles dataansvar her.

Dine personoplysninger behandles ligeledes som beskrevet i Facebooks cookie- og privatlivspolitik.

 

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, profilbillede, brugernavn, indhold i posts relateret til Dragsbæk, de oplysninger som kan udledes af din profil og din adfærd, samt de oplysninger som du vælger at give os i forbindelse med vores interaktion.

Vi behandler generelt oplysninger om dig, når du besøger vores profiler på sociale medier, og kommunikerer med os via disse, f.eks. spørgsmål i forbindelse med en direkte henvendelse fra dig til os på Facebook.

Se også formålet, når du som slutkunde er i kontakt med Naturli', herunder i forbindelse med kundeservice.

 

 

 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

·     Direkte fra dig

 • Sociale medier
 • Medieovervågningsudbydere

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i markedsføring, at følge med i omtale af os og vores produkter, samt kommunikation med vores kunder og følgere på sociale medier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Sociale medier

Sletning af personoplysninger vi modtager i forbindelse med din kommunikation med os på sociale medier afhænger af kommunikationens indhold jf. de øvrige opbevaringsperioder anført i denne privatlivspolitik.

Som udgangspunkt slettes henvendelser modtaget på sociale medier dog, når den er færdigbehandlet.

Kommentarer og lignende offentlige reaktioner på vores profiler og opslag slettes dog som udgangspunkt ikke - medmindre du selv vælger at slette disse.

Rapporter over omtale af Dragsbæk og brands og produkter slettes indenfor et år efter, at rapporten er genereret.

Oplysningerne på sociale medier som Facebook og Instagram vil desuden blive opbevaret af det sociale medie som beskrevet i deres egne privatlivspolitikker.

 

NÅR DU HAR EN RELATION TIL OS SOM SLUTKUNDE (FORBRUGER)

 

Kundeservice, kundehenvendelser og reklamationer

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med løbende kundeservice og besvarelse af kundehenvendelser, herunder behandling af reklamationer og klager over vores produkter, både fødevarer og plakater.

Derudover behandler vi dine personoplysninger til brug for almindelig drift af vores virksomhed, f.eks. produktudvikling, kvalitetssikring af vores produktion, produkter og fødevaresikkerhed generel kommunikation i øvrigt.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, evt. brugernavn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og oplysninger som du i øvrigt måtte vælge at give os ved din henvendelse.

I forbindelse med reklamationer behandles yderligere oplysninger om dit konto- og registreringsnummer til brug for refundering samt oplysninger om din oplevelse/årsag til reklamation.

Vi behandler desuden eventuelle billeder som du måtte sende til os i forbindelse med spørgsmål, reklamationer og lignende.

Følsomme oplysninger:

Vi kan i særlige tilfælde behandle dine helbredsoplysninger, hvis du af egen drift fremsender sådanne oplysninger til os i forbindelse med en kundehenvendelse. Sådanne oplysninger slettes dog hurtigst muligt, og du opfordres i stedet til at henvende dig til egen læge.

Derudover kan vi behandle helbredsoplysninger om dig i forbindelse med reklamationer og klager over vores produkter, i det omfang du selv fremsender sådanne oplysninger til os

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra den butik/kunde, hvortil du måtte have sendt en klage eller reklamation, som er blevet videresendt til os
 • Koncernselskaber

 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.b (indgåelse og opfyldelse af kontrakt)
 • Artikel 6.1.c (overholdelse af vores retlige forpligtelser i forbindelse med behandling af reklamationer, kvalitetssikring af fødevareproduktionen og opbevaring af regnskabsmateriale og lign.)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i kundeservice, i at besvare kundehenvendelser, forretnings- og produktudvikling, kvalitetssikring af vores produktion, produkter og fødevaresikkerhed, etablering og opretholdelse af kontakt og kommunikation med vores slutkunder, samt håndtering af reklamationer og klager)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares - hvis du sender os helbredsoplysninger i forbindelse med en reklamation eller klage)

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Leverandører i forbindelse med håndtering af en henvendelse, klage eller reklamation
 • Koncernselskaber
 • Sociale medier

 

 

Vi vil som udgangspunkt opbevare almindelige kundehenvendelser fra dig i et år fra det tidspunkt, hvor vi har besvaret din henvendelse.

Hvis henvendelsen fører til en kontrol eller kvalitetssikring af vores produkter, opbevares henvendelsen indtil kontrollen eller kvalitetssikringen er overstået.  

Hvis vi refunderer et beløb på grund af en reklamation eller klage, opbevares personoplysninger i bogføringsmaterialet dog i op til 5 år fra udgangen af det år, hvor  refusionen skete, i henhold til bogføringslovens regler herom.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis der er særlige grunde hertil, herunder særligt, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et sådant gældende, f.eks. i forbindelse med en reklamation. 

 

NÅR DU ER ANSAT HOS ELLER HAR EN RELATION TIL DRAGSBÆKS KUNDER, LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Forretningsdrift:

Vi behandler dine personoplysninger som led i almindelig forretningsdrift, herunder indkøb, produktion, kvalitetssikring, salg og distribution af Dragsbæks varer, fakturering, samt anden kontakt med leverandører, samarbejdspartnere og kunder.

Vi vil i denne forbindelse behandle oplysninger om dig, hvis du er ansat hos, eller har en relation til en af Dragsbæks kunder, leverandører eller samarbejdspartnere.

Vi indsamler disse personoplysninger, når du handler på vegne af din arbejdsgiver og som kontaktperson for denne, f.eks. ved indgåelse af kontrakter, levering af ydelser, produktudvikling, kvalitetssikring af vores produktion, produkter og fødevaresikkerhed, håndtering af betalinger og generel kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, email, telefonnummer, arbejdsplads, stilling og underskrift.

I forbindelse med reklamationer over Dragsbæks produkter kan der desuden behandles oplysninger om din oplevelse i forbindelse med reklamation.

 

 

 

 

 

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Den virksomhed du er ansat i eller har en relation til; Dragsbæks kunde, leverandør eller samarbejdspartner
 • Koncernselskaber

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.c (overholdelse af en retlig forpligtelse, herunder bogføringsloven i forbindelse med udstedelse af fakturaer)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Dragsbæks legitime interesse i forretningsdrift, herunder indkøb, produktion, salg og distribution af varer, auditering og kvalitetssikring af produkter, samt løbende kommunikation i den forbindelse)

 

 

 

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber

 

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra udgangen af det år, hvor sidste køb eller leverance har fundet sted, eller hvor forholdet/samarbejdet med Dragsbæks kunde, leverandør eller samarbejdspartner er ophørt.

Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, såfremt det anses for nødvendigt i et konkret tilfælde, f.eks. ved fastlæggelse af retskrav.

 

NÅR DU BESØGER, AFHENTER VARER ELLER LEVERER VARER TIL DRAGSBÆKS FABRIKKER, KONTORER OG EJENDOMME

 

Videoovervågning og adgangskontrol

Hvis du besøger Dragsbæks bygninger eller kontorer, anvender vi dine personoplysninger til at udstede adgangskort til brug for din færden hos os.

Når du færdes i Dragsbæks fabrikker, kontorer og ejendomme, kan du desuden blive optaget på videoovervågning af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse.

Gæsteregistrering i produktion:

Vi behandler også dine oplysninger, når du besøger vores produktion. Vi vil her bede dig udfylde en blanket, hvor du afgiver en række oplysninger, som vi har brug for, af hensyn til fødevaresikkerheden, vores fødevarecertificeringer og hvis vi skulle blive kontrolleret af fødevaremyndighederne.

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger:

Ved adgang til Dragsbæks områder og ejendomme, kan Dragsbæks behandle oplysninger om din adfærd og bevægelse rundt i Dragsbæks bygninger - herunder i form af videoovervågningsoptagelser og registrering i log af din brug af  adgangskorte til at få adgang til lokaler.

Til brug for dokumentation for overholdelse af standarder indenfor fødevaresikkerhed behandler vi også oplysninger om dit navn og stilling  samt dine seneste rejseaktiviteter.

Følsomme oplysninger:

Helbredsoplysninger til brug for registrering af gæster i produktionen af hensyn til fødevaresikkerhed.

Oplysninger om strafbare forhold:

Vi behandler oplysninger om strafbare forhold, hvis du foretager strafbare handlinger på et sted, hvor Dragsbæks videoovervågning filmer dig.

 

 

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, herunder gennem din færden i Dragsbæks bygninger

 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.c (overholdelse af Dragsbæks retlige forpligtelse til at sikre fødevaresikkerhed)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Dragsbæks legitime interesse i adgangskontrol, kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgning. Dragsbæk har desuden en legitim interesse i at sikre fødevaresikkerhed, og at Dragsbæk overholder kravene til forskellige fødevare-certificeringer). 
 • Artikel 9(2)(f) (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (Dragsbæk har en legitim interesse i kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgning for beskadigelse af ejendom).

 

 

 

 

 

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere Dragsbæks virksomhed
 • Din arbejdsgiver, hvis du som fragtfører påkører eller på anden vis beskadiger Dragsbæks ejendom
 • Koncernselskaber
 • De offentlige myndigheder, herunder Politiet
 • BRC (British Retail Consortium), hvis de fører tilsyn med vores fabrikker, herunder tjekker at vi har udfyldte gæstelister

Videooptagelser fra videoovervågningen og logs fra adgangskontrollen slettes senest efter 30 dage - medmindre optagelserne skal bruge i længere tid til en sag, såsom en straffesag eller erstatningskrav.

Oplysninger som du har afgivet i forbindelse med besøg i produktionen slettes efter 2 år.

 

NÅR DU MODTAGER MARKEDSFØRING, NYHEDSBREVE OG PRESSEMEDDELELSER OG DELTAGER I KONKURRENCER ELLER ANDRE MARKEDSFØRINGSTILTAG

 

Markedsføring, nyhedsbreve, pressemeddelelser og konkurrencer

Dine personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder for;

at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder,

at afholde konkurrencer og lignende markedsføringsaktiviteter,

at sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve om vores sortiment, konkurrencer, opskrifter, forslag til anvendelse, nyheder mv., samt

at sende dig pressemeddelelser, hvis du har skrevet dig op på Dragsbæks presselise for at modtage pressemeddelelser.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, tidspunkt for tilmelding til nyhedsbrev, dine interesseområder samt de informationer, du måtte vælge at give os i forbindelse med en konkurrence eller i forbindelse med andre markedsføringsaktiviteter.

 

 

 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i markedsføringsaktiviteter, udsendelse af pressemeddelelser, afholdelse af konkurrencer samt drift og udvikling af vores forretning)

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed,
 • Koncernselskaber
 • Sociale medier

 

Markedsføringsmateriale og oplysninger indsamlet ved markedsføringsaktiviteter opbevares som udgangspunkt i op til 2 år for at dokumentere afholdelse. Hvis vi udleverer præmier, kan vi dog opbevare eventuelt bogføringsmateriale i 5 år.

Oplysninger ved udsendelse af markedsføring og pressemeddelelser opbevares så længe vi lovligt må sende sådanne til dig. Hvis du også er kunde, kan oplysningerne gemmes så længe du er en aktiv kunde og i 1 år herefter. En aktiv kunde er en kunde, som vi har været i kontakt med i anden sammenhæng end ved markedsføring inden for de seneste 2 år. Derfor slettes oplysningerne senest 3 år efter seneste kontakt.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis der er særlige grunde hertil, f.eks. at det er nødvendigt for at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

 

 

 1. Automatiske afgørelser

Der gøres ikke brug af automatiske individuelle afgørelser efter databeskyttelsesforordningens art. 22.

 

 1. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Dine personoplysninger kan blive overført til lande udenfor EU/EØS, når vi bruger Microsoft tjenester, idet Microsoft anvender underdatabehandlere i sådanne lande.

I nogle tilfælde vil landet være vurderet af EU-Kommissionen som et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, og hvis ikke, vil vi sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen, eller ved andre kontrakter eller certificeringer godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på gdpr@dragsbaek.dk.

 

 1. pligtmæssig information

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for de beskrevne formål. Hvis du ikke giver disse oplysninger, er der risiko for, at vi ikke kan levere ydelser til dig, opretholde samarbejdet med dig og/eller den virksomhed, du er ansat i, samt opfylde Dragsbæks forpligtelser.

 

 1. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod Dragsbæks behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis Dragsbæks behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk.1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod Dragsbæks behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på gdpr@dragsbaek.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 20.04.2020

Frydensberg og Co